Askvägen 7, 617 71 Kimstad, Sweden
+46(0)105449030
info@simsufoods.com

SimSuFoodS – Vilka är vi?

Vegetabiliskt ska vara billigare än kött

Simsufoods tydliga ståndpunkt är att vegetabiliska köttliknande produkter ska vara billigare än kött och genom att förenkla värdekedjan från odling till färdig maträtt kan man utifrån våra produkter och koncept tillverka köttliknande produkter för under 50 sek/kg.

Vilka är vi?

SimSuFoodS är ett livsmedelsföretag i Östergötland som utvecklar hållbara, veganska kött- och mejeriliknande produkter.

Växthusgasutsläpp i livsmedelskedjan

Konsumtionen av livsmedel står idag för ca 20 % (källa: SCB) av Sveriges utsläpp av växthusgas där kött och mejeriprodukter står för den största andelen.

Hela 45 % (källa: FAO) av den globala produktionen av spannmål (majs, vete, ris, soja etc) går till produktion av djurfoder. Vid djuruppfödning är det mindre än en femtedel (källa: FAO) av energin i fodret som blir till kött eller mejeriprodukter. Trots att ”omvägen” via animaliska produkter kräver mer än 5 gånger så mycket jordbruksråvara så är de animaliska produkterna ofta billigare än motsvarande vegetabiliska kött- och mejeriliknande alternativ. Detta tycker vi på Simsufoods är fel och någonting som vi utmanar.

Uppdraget

Det är Vår starka övertygelse att hållbara veganska alternativ till kött- och mejeriliknande produkter ska vara minst lika goda, nyttiga, enkla att tillaga och billiga som det animaliska alternativet. För att lyckas med detta krävs utveckling och att utmana de etablerade produktionsmetoder och produkter som finns på marknaden idag. Detta är vad Vi på SimSuFoodS ser som vår utmaning och vårt uppdrag.

Konceptet

Simsufoods koncept bygger på att sätta samman torra produkter som sedan blandas med vatten och olja där tillverkningen av den färdiga maträtten ska ske. Detta minskar transportbehovet och tar bort behovet att hantera kyl- eller frysvaror. Samtidigt förenklar detta hela förädlingskedjan till det färdiga livsmedlet vilket leder till en lägre kostnadsbild och minskade växthusgasemissioner.

Vårt mål – Minskade växthusgasemissioner

Tillsammans med våra kunder vill vi minska växthusgasemissionerna från livsmedelskonsumtionen.

Hur funkar det?

Kvalitet

Att fokusera på vårt eget kvalitetsarbete är en självklarhet för oss och nöjda kunder är en förutsättning för att vi ska nå våra långsiktiga mål. Sedan början av 2021 är vi certifierade enligt IP livsmedel.

Företagsinformation

Org. nr: 559195-4697
Adress: Sjöviksvägen 28, 618 30 Kolmården
Tel: 0761047053
Mail: info@simsufoods.com