Hållbarhetsmål

FN:s hållbarhetsmål vilka ses nedan sammanfattar alla de utmaningar vi står inför för att skapa en hållbar värld för alla. Vi på SimSuFoodS vill bidra där vi kan och vårt fokus ligger framförallt inom att bekämpa klimatförändringen, bidra till en hållbar konsumtion och produktion, ingen hunger, ekosystem och biologisk mångfald, samt god hälsa och välbefinnande