Askvägen 7, 617 71 Kimstad, Sweden
+46(0)105449030
info@simsufoods.com

Presentationsmaterial

Internationell föreläsning kring hållbar livsmedelskonsumtion och vikten av att effektiva och hållbara varuflöden. Presenterades i samband med ett sommarseminarie för studenter från hela världen

SimSuFoodS medverkade i Food Systems Game Changers Lab som del i UN Food Summit 2021. Tillsammans med deltagare från hela världen skapades en aktivetsplan vad som krävs för att säkra upp och snabba på övergången till en mer hållbar proteinkonsumtion. Detta arbete presenterades för medlemmar i Regeringskansliet och ses i nedan presentation