Askvägen 7, 617 71 Kimstad, Sweden
+46(0)105449030
info@simsufoods.com

Klimatsmart pannbiff

Hållbarhet i fokus och bra för plånboken

Se recept på klimatsmart pannbiff här nedanför

Det måste verkligen inte vara kött eller vegetariskt!

Att kombinera kött och vegetabiliskt är verkligen att få det bästa av båda världar. Den här klimatsmarta pannbiffen innehåller 60 % vegetabiliskt protein, vilket gör att man halverar klimatutsläppet jämfört med en traditionell pannbiff och därigenom minskar utsläppen med ca 1 kg CO2e per servering.

Vegetabiliska proteinkällor från exempelvis baljväxter, linser och spannmål har mycket lägre klimatpåverkan än kött. För att minska klimatbelastningen från vår livsmedelskonsumtion så behöver vi därför minska vår användning av kött och eftersträva en hållbar köttkonsumtion. Nötkött och kött från andra idisslare ger upphov till utsläpp av metan som är en kraftig växthusgas och lyfts ofta fram som det kött vi ska minska på. Att använda svenskt nötkött ger dock andra positiva effekter för vår miljö eftersom kor kan äta gräs och klöver (ofta kallat vall), något som är väldigt positivt i en växtföljd för lantbrukaren för att få en bra jordhälsa och god avkastning. Kornas betande främjar också den biologiska mångfalden för såväl insekter som fåglar samtidigt som den ger upphov till öppna landskap. 

Men hur är det med smaken då?
Kött innehåller väldigt mycket umami, något som ofta brukar kallas för den femte grundsmaken och ger en fyllig munkänsla. Även vid lägre köttmängder så får man fortsatt fram umamikänslan i de här biffarna och alla våra kunder är mycket positiva till hur gott detta verkligen blir och man tycker inte sig känna någon skillnad mot orginalet.

Sist men inte minst, det är bra för plånboken också!
Att använda vegetabiliska proteiner ger inte bara en lägre klimatpåverkan, det blir också billigare eftersom det inte går åt lika mycket jordbruksråvaror som till köttproduktion. Av den energi från fodret som en kyckling, gris eller ko äter under sin livstid så är det mindre än 20 % som hamnar i köttet. Precis som för oss människor så är det bara en liten del av det vi äter som blir till muskler (kött) jämfört med den energi som behövs för att kroppen ska fungera.

Våra klimatberäkningar baseras på RISE öppna listan, samt RISE klimatskalan