Östgötsk växtkraft

Samarbetsprojekt med syfte att öka mängden lokalt producerade vegetabiliska råvaror i offentliga storkök och därigenom också minska utsläppen av växthusgaser